Cuối tuần họp lớp vui vẻ với bạn bè và các thầy giáo – Họp lớp mà như vầy thì admin cũng muốn đi học lại quá , chỉ mong đến cuối tuần rồi họp lớp