Đi làm về mệt thấy cảnh như thế này anh em sẽ làm gì – Sẽ lựa ra một con sò mình yêu thích nhất rồi húp chứ còn đợi gì nữa đây