Đi nhậu với thằng bạn thân xỉn quá nó nhé ciu vào bướm luôn – Lâu nay tưởng nó bê đê ai ngờ nó có con ciu luôn , thí mẹ luôn rồi