Kèo some Ngân Sữa và Trinh Sữa – Vũng Tàu phê hết nước chấm – Tới công chuyên luôn goy anh em ơi , anh em tự mò thông tin em ấy nhé