Mới sắm con xe là có gái bu vô đòi về nhà bú cặc liền ah. Có xe ôtô dễ nhúng nhảy với gái hơn phải không anh em.