Ngày mới thế này thì tràn đầy năng lượng đời chẳng còn gì quan trọng – Có em ghệ như thế này thì còn đòi gì nữa hả anh em nhỉ , quá tuyệt vời