Tình cảm bạn bè nay còn đâu khi đi chơi gái vậy mấy ông. Bóp vú mà cũng giành giật nữa, mất hết tình cảm kaka.